10.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 04 czerwca 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 04 czerwca 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/22 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:00,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/27 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:30,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/29 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:00,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/30 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:30,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/31 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 11:00,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/51 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 11:30,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/44 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 12:00,


Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl