6.7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Przemyśl na rok szkolny 2014/2015 wzorem lat ubiegłych  przeprowadzona będzie w formie elektronicznej za pomocą systemu wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą vEdukacja Nabór.

System zawiera informacje o wszystkich szkołach uczestniczących w naborze, ofercie szkół ponadgimnazjalnych, kryteriach przyjęć i sposobie punktacji. Ponadto system pozwoli na elektroniczną rejestrację podania do szkoły, sprawdzenie ilości kandydatów do wybranych oddziałów lub kierunków kształcenia. Wyniki naboru zostaną wywieszone nie tylko na listach w placówkach, ale w tym samym czasie również na stronie www.

Strona internetowa, przez którą przeprowadzany będzie elektroniczny nabór do przemyskich szkół ponadgimnazjalnych https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat

 

Życzę jak najlepszych wyników kończących naukę w gimnazjum oraz dokonania  trafnych wyborów związanych z przyszłą drogą edukacyjną.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu

Elżbieta Tarnawska

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl