11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Przemyśl na rok szkolny 2014/2015 wzorem lat ubiegłych  przeprowadzona będzie w formie elektronicznej za pomocą systemu wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą vEdukacja Nabór.

System zawiera informacje o wszystkich szkołach uczestniczących w naborze, ofercie szkół ponadgimnazjalnych, kryteriach przyjęć i sposobie punktacji. Ponadto system pozwoli na elektroniczną rejestrację podania do szkoły, sprawdzenie ilości kandydatów do wybranych oddziałów lub kierunków kształcenia. Wyniki naboru zostaną wywieszone nie tylko na listach w placówkach, ale w tym samym czasie również na stronie www.

Strona internetowa, przez którą przeprowadzany będzie elektroniczny nabór do przemyskich szkół ponadgimnazjalnych https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat

 

Życzę jak najlepszych wyników kończących naukę w gimnazjum oraz dokonania  trafnych wyborów związanych z przyszłą drogą edukacyjną.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu

Elżbieta Tarnawska

Opublikował:  | Data publikacji: 28-04-2014 15:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 21-08-2014 13:24