9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości niezabudowanych połozonych przy ul. Pustej, ul. Gospodarczej i ul. Przemysłowej.

I N F O R M A C J A

          Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu przy ul. Pustej, ul. Gospodarczej i ul. Przemysłowej objętych Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla jako:
1) działka nr 2/19 o powierzchni 4,5707 ha w obrębie 213, objęta KW Nr PR1P/00071599/3,
2) działka nr 2/21 o powierzchni 8,9813 ha w obrębie 213, objęta KW Nr PR1P/00071599/3,
3) działka nr 6/5 o powierzchni 6,1871 ha w obrębie 213, objęta KW Nr PR1P/00071675/0,
4) działka nr 917/3 o powierzchni 3,9680 ha w obrębie 212, objęta KW Nr PR1P/00071599/3,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych.

          Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 30 maja 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 25-04-2014 12:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-08-2014 09:32