-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zainicjowano powstanie Klastra Energetycznego "ZIELONA DOLINA PRZEMYŚL"

W dniu 24 kwietnia br. odbyła się w Krasiczynie konferencja gospodarcza zorganizowana wspólnie przez Dyrektora Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Podczas konferencji został podpisany List Intencyjny w sprawie powołania Klastra Energetycznego „Zielona Dolina Przemyśl”. Inicjatywa ta tworzy platformę współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, placówkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu i administracją bazując na efekcie synergii. Jednym z nadrzędnych celów klastra jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez nawiązanie współpracy z ośrodkami innowacji. Z klastrem będą współpracować dwie firmy specjalizujące się w pracach badawczo-rozwojowych: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz lokalna firma Control Service Sp. z o.o. Deklarację przystąpienia do klastra podpisało w sumie 25 podmiotów. Zainicjowana podczas konferencji idea stwarza także warunki do rozwoju i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii oraz zwiększania stopnia efektywności energetycznej na wielu płaszczyznach. Powołana inicjatywa jest komplementarna z projektem Zielona Dolina Przemyśl, realizowanym przy współpracy z Brittani Network Group Sp. z o.o., w ramach którego planowane jest uruchomienie produkcji, utworzenie centrum badawczo-rozwojowego oraz centrum szkoleniowego dla sektora energetycznego. Swój udział w projekcie zgłaszają firmy z Niemiec: Tandem Wind Power, EN3, MTU Onsite Energy oraz Fraunhofer Institut.

Klastry wspierają rozwój przedsiębiorczości, zwiększają potencjał gospodarczy oraz sprzyjają pozyskaniu nowych inwestycji.

Ponadto podczas konferencji Dyrektor Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN poinformował, że od 1 lipca br. po nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych nastąpi zaostrzenie przepisów dotyczących wydawania zezwoleń strefowych.

Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla zaprezentował potencjał gospodarczy Miasta. Szczególną uwagę zwrócił na doskonale przygotowane tereny inwestycyjne, które staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dzięki nowej inicjatywie, która znalazła uznanie nie tylko wśród przedsiębiorców z Przemyśla, ale i zagranicznych. Cieszy nas stale rosnące zaufanie i otwartość przedstawicieli biznesu i świata nauki. Prezydent dodał, iż ważnym aspektem rozwoju jest stale poprawiająca się infrastruktura drogowa.

Konsul Honorowy Ukrainy, Pan Aleksander Baczyk poinformował o realizowanej przez spółkę zagraniczną inwestycji w Podstrefie Przemyśl TSSE jaką będzie budowa centrum logistycznego. Rozpoczęcie budowy magazynu wysokiego składowania zaplanowano pod koniec bieżącego roku. Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie ok. 15 mln zł.
O pomyśle klastra, jego głównych założeniach opowiedział Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta. Możliwości finansowania z funduszy unijnych inicjatyw klastrowych omówiła Beata Bielecka – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Zapraszamy do obejrzenie krótkiej wideo relacji oraz fotorelacji z tego wydarzenia.

JPGZainicjowano powstanie Klastra Energetycznego "ZIELONA DOLINA PRZEMYŚL" (fot. R. Porada) (734,50KB)

JPGZainicjowano powstanie Klastra Energetycznego "ZIELONA DOLINA PRZEMYŚL" (fot. R. Porada) (596,04KB)

JPGZainicjowano powstanie Klastra Energetycznego "ZIELONA DOLINA PRZEMYŚL" (fot. R. Porada) (848,45KB)

JPGZainicjowano powstanie Klastra Energetycznego "ZIELONA DOLINA PRZEMYŚL" (fot. R. Porada) (1,10MB)

JPGZainicjowano powstanie Klastra Energetycznego "ZIELONA DOLINA PRZEMYŚL" (fot. R. Porada) (803,08KB)

JPGZainicjowano powstanie Klastra Energetycznego "ZIELONA DOLINA PRZEMYŚL" (fot. R. Porada) (888,31KB)

JPGZainicjowano powstanie Klastra Energetycznego "ZIELONA DOLINA PRZEMYŚL" (fot. R. Porada) (1,11MB)

JPGZainicjowano powstanie Klastra Energetycznego "ZIELONA DOLINA PRZEMYŚL" (fot. R. Porada) (995,78KB)

JPGZainicjowano powstanie Klastra Energetycznego "ZIELONA DOLINA PRZEMYŚL" (fot. R. Porada) (776,29KB)

JPGZainicjowano powstanie Klastra Energetycznego "ZIELONA DOLINA PRZEMYŚL" (fot. R. Porada) (1,08MB)

JPGZainicjowano powstanie Klastra Energetycznego "ZIELONA DOLINA PRZEMYŚL" (fot. R. Porada) (1,11MB)

JPGZainicjowano powstanie Klastra Energetycznego "ZIELONA DOLINA PRZEMYŚL" (fot. R. Porada) (1,13MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 25-04-2014 07:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-07-2014 10:54