12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl l

 INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 40 w budynku przy ul. Monte Cassino 16A, nr 2 w budynku przy ul. Kasprowicza 28, nr 12 w budynku przy ul. Dworskiego 31 oraz nr 4 w budynku przy ul. Grodzkiej 6, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1178 i nr 1191 oraz nr 1176 i nr 1190 – droga osiedlowa wszystkie w obrębie nr 203, nr 1628 i nr 1631 - podwórze obie w obrębie nr 205, nr 1056 obręb nr 207, nr 1138 obręb nr 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 06 czerwca 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 24-04-2014 11:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 09:10