14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Przerwa.

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 200/2 o powierzchni 0,3404 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00044966/9 w obrębie 209 m. Przemyśla, położonej przy ul. Przerwa.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 28 maja 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 15-04-2014 13:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-06-2014 09:59