Przemyśl na trzecim miejscu w Polsce, w rankingu oświatowym Wspólnoty!

Ranking dotyczy jednostek samorządu, które posiadają najlepsze współczynniki efektywności wydatków oświatowych w stosunku do jakości edukacji. W kategorii miast na prawach powiatu Przemyśl znalazł się w ścisłej czołówce, zajmując 3 miejsce w Polsce.  Wyprzedziły nas tylko Krosno i Zamość.

Podstawą obliczenia współczynnika były dane o tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w latach 2011-2013, w zestawieniu z kosztami funkcjonowania oświaty. EWD to wskaźnik efektywności pracy szkoły, który odpowiada na pytanie  jaki postęp osiągają uczniowie w trakcie nauki lub innymi słowy - jaki jest przyrost ich wiedzy. W Polsce dodatnie EWD ma prawie 90 %  miast wojewódzkich, ale tylko 58 % miast na prawach powiatu. Przemyśl znajduje się w grupie miast z dodatnim EWD. Drugi czynnik przyjęty do badania to koszty funkcjonowania oświaty, które zostały określone jako dopłata gminy do otrzymywanej subwencji oświatowej (przy zastosowaniu odpowiednich wag). Zestawienie tych dwóch wartości daje tzw. „wskaźnik efektywności wydatków oświatowych”, wg którego opracowany został ranking.

Największym zwycięzcą rankingu oświatowego jest południowo – wschodni region Polski, który ma najlepsze wyniki egzaminów, najwyższe wartości EWD i najlepsze wskaźniki efektywności  wydatków finansowych w stosunku do jakości edukacji.

JPGNULL (65,81KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-04-2014 15:13 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 02-12-2014 08:28

Na skróty