22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Dionizego Czachowskiego.

I N F O R M A C J A 

 

            Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej KW Nr PR1P/00040663/7, położonej w obrębie 212 m. Przemyśla przy ul. Dionizego Czachowskiego, oznaczonej jako działka nr 696 o pow. 0,0302 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

           Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 26 maja 2014 r.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 14-04-2014 09:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-06-2014 09:59