6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obr

Przemyśl, dnia 9 kwietnia 2014 r.

GL-I.6840.46.2013.AM8                                                                       

 

 

I N F O R M A C J A

                                                                                                        

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 205 miasta Przemyśla, przy ul. Kasprowicza 28, oznaczonej jako działka nr 1631 o pow. 0,0339 ha, objętej KW Nr PR1P/00053745/0, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym w częściach niewydzielonych na rzecz właścicieli lokali nr: 1, 4 w budynku przy ul. Kasprowicza 28.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu 22.05.2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 10-04-2014 15:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-04-2014 15:24