13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mies

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 3 w budynku przy ulicy Tarnawskiego 18, nr 4 w budynku przy ul. Stachiewicza 8, nr 2 w budynku przy ul. Borelowskiego 33, nr 12 w budynku przy ul. 3 Maja 20, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1819 w obrębie nr 207, nr 1543 obręb nr 207, nr 2331  obręb nr 202, nr 1276 i nr 1277 – stanowiącej podwórko obie w obrębie nr 205 m. Przemyśla.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 22.05.2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 09-04-2014 11:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 09:10