9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o odwołaniu przetargów ogłoszonych na dzień 09 kwietnia 2014 r.

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

i n f o r m u j e,

że odwołuje ogłoszone na dzień 09 kwietnia 2014 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętych księgą wieczystą nr:  PR1P/00071688/4, oznaczone jako:


1) działka nr 2915/43 o powierzchni 0,0841 ha i nr 2915/48 o powierzchni 0,0151 ha w obrębie 202, o godz. 9:00,
2) działka nr 2915/45 o powierzchni 0,0598 ha w obrębie 202, godz. 10:00,
3) działka nr 2915/46 o powierzchni 0,0667 ha w obrębie 202, godz. 10:30,
4) działka nr 2915/47 o powierzchni 0,0584 ha w obrębie 202, godz. 11:00,
5) działka nr 2915/49 o powierzchni 0,0606 ha w obrębie 202, godz. 11:30.


Przyczyną odwołania przetargów jest konieczność wyjaśnienia nowych okoliczności, ujawnionych po ich ogłoszeniu, które mogą mieć istotny wpływ na możliwości zabudowy wyżej wymienionych nieruchomości będących przedmiotem przetargów.


Niniejszą informację wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto informację podaje się do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 08-04-2014 15:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-04-2014 13:52