Odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. opracowania uchwały w sprawie powołania przemyskiej Rady Seniorów

W dniu 3 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. opracowania uchwały w sprawie powołania przemyskiej Rady Seniorów. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, działających na rzecz seniorów i osób starszych w naszym mieście.

W trakcie otwartej dyskusji poruszono wiele ważnych spraw dotyczących zadań przyszłej rady. Wielokrotnie padały głosy, aby rada nie była tylko radą z nazwy, lecz miała realny wpływ na życie seniorów. Dlatego też jednym z jej najważniejszych zadań powinna być koordynacja wielu różnych działań i inicjatyw. W tym kontekście padła propozycja przygotowania swoistego bilansu otwarcia, czyli opisania zasobów jakimi dysponuje miasto oraz zbadania aktualnej sytuacji seniorów.
Dostrzeżono także problem osób wyalienowanych, do których należy dotrzeć z informacją i konkretną propozycją współpracy.
Wiele miejsca poświęcono konieczności wspierania działań zmierzających do pobudzania aktywności fizycznej seniorów.
Podczas spotkania padły także konkretne propozycje, np. przywrócenie ulg seniorom czy też powtórzenie, realizowanego kilka lat temu, projektu Kawa dla Seniora, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

Kolejne zebranie zaplanowano na koniec kwietnia.

 


Przypomnijmy
Z inicjatywą powołania przemyskiej Rady Seniorów zwrócili się do Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy przedstawiciele Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W odpowiedzi Pan Prezydent zaproponował powołanie międzysektorowego zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu uchwały, wychodzącej naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom starszych mieszkańców naszego miasta.

Możliwość powołania gminnej rady seniorów wynika ze znowelizowanej, w ubiegłym roku, ustawy o samorządzie gminnym. W uzasadnieniu czytamy: „Rady te będą reprezentować interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych i brać udział w formułowaniu oraz przekazywaniu opinii i stanowisk dotyczących nie tylko strategicznych, ale i bieżących planów rozwoju gminy. (…) Osoby starsze mają prawo do sprawiedliwego podziału przestrzeni publicznej, korzystania z infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz programów sprzyjających ich aktywności społecznej, intelektualnej i fizycznej, a także pomocy gminy w sytuacji zaistnienia braku samodzielności”.
Zgodnie z ustawowym zapisem rada będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny; będą ją tworzyć przedstawiciele osób starszych i organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku.


 

PDFSkład zespołu ds. opracowania uchwały w sprawie powołania przemyskiej Rady Seniorów (119,45KB)

JPGCzłonkowie zespołu (70,71KB)

JPGCzłonkowie zespołu (77,77KB)

JPGCzłonkowie zespołu (74,32KB)

JPGCzłonkowie zespołu (67,42KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 08-04-2014 12:11 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43

Na skróty