10 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dla przedsiębiorców nt. szkolenia "Menedżer ds. komercjalizacji innowacji"

Za pośrednictwem Instytut Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Przemyślu zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Menedżer ds. komercjalizacji innowacji"

Miejsce szkoleń w Przemyślu: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, ul. Tymona Terleckiego 6

Program szkolenia (kurs złożony z 176 h zajęć podzielonych na 8 modułów, trwający 11 weekendów)

 • Moduł 1: Przebieg procesu komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów transferu innowacji

 • Moduł  2: Znajomość form (i procedur) ochrony własności intelektualnej oraz umiejętność doboru formy zabezpieczenia własności intelektualnej

 • Moduł  3: Ocena własności intelektualnej pod kątem potrzeb wewn. firmy; czynniki jakościowe

 • Moduł  4: Źródła informacji dot. światowych tendencji w zakresie innowacji i ich zastosowań (umiejętność korzystania z baz patentowych, baza CORDIS, IDEAL-IST, EUREKA, itp.

 • Moduł  5: Jak prowadzić analizę potrzeb rynkowych i potencjału rynkowego innowacji. Ocena technologii - zasady i metody

 • Moduł  6: Wycena projektu innowacyjnego (metoda majątkowa, mieszana, wskaźnikowa, dochodowa) oraz ocena projektu (NPV, IRR, PI, Okres zwrotu, Zwrot z inwestycji - ROI)

 • Moduł  7: Źródła finansowania działalności innowacyjnej (Venture capital, Angel financing, emisja akcji, środki unijne, itp.), zasady ich pozyskiwania, metody doboru odpowiednich źródeł finansowania

 • Moduł  8: Warsztaty komputerowe: zarządzanie projektami badawczymi i procesami komercjalizacji badań naukowych w oparciu o metodę TOC (teorię ograniczeń)

Kto może uczestniczyć w szkoleniu  "Menedżer ds. komercjalizacji innowacji"?

 • Pracownicy MŚP zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (wymiar etatu nie ma znaczenia)

 • Pracownik pracujący w MŚP posiadającym jedn. organizacyjną na terenie woj. podkarpackiego, któremu może zostać udzielona pomoc publiczna (o ile nie przekroczyły limitu udzielonej pomocy publicznej  w wysokości 200 000 euro)

 • Wyłącznie pracownicy w wieku 50+

Dodatkowym wymogiem jest to, aby przedsiębiorstwo kierujące pracownika na szkolenie prowadziło działalność w branży strategicznej i o najwyższym potencjale rozwoju dla podkarpackiego, tj.:

 • przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD, maszyn budowlanych (budowlano-drogowych, budowlanych do prac ziemnych, rolniczych itd.),

 • rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy,

 • usługi, w tym szczególnie usługi turystyczne i informatyczne,

 • przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny,

 • przemysł mineralny,

 • przemysł naftowy,

 • przemysł szklarski,

 • przemysł hutniczo-metalurgiczny,

 • przemysł związany z infrastrukturą ochrony środowiska,

 • przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł odnawialnej energii,

 • przemysł naturalnych leków roślinnych, oraz rozwijanie ośrodków ich poszukiwania,

 • przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia,

 • przemysł nowoczesnych, ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, wzorowanych na rozwiązaniach naturalnych,

 • przemysł nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii itd.

 • usługi pochodzące z przemysłu wysokich technologii, których innowacyjne efekty będą mogły mieć zastosowanie w gospodarce regionu i podnoszeniu jakości kształcenia,

 • inne uznane za strategiczne.

 

Dokumenty niezbędne do wstępnej weryfikacji dostępne są na stronie internetowej Projektu www.podkarpackie.innowacyjni.org

Jak skierować uczestnika na szkolenie?

Wystarczy wysłać na adres mailowy: wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie projektu) z dopiskiem:  za pośrednictwem p. Stefaniak na szkolenie w Przemyślu. Strona internetowa projektu: www.podkarpackie.innowacyjni.org

Szczegółowe informacje o szkoleniu:

Zajęcia w trybie weekendowym w Przemyślu jeśli zbierze się grupa 10 osób
11 zjazdów + 8 godzin indywidualnego coachingu (dla osób 50+)
Lunch + serwis kawowy podczas każdego dnia szkoleniowego
Doświadczona i wykwalifikowana kadra trenerska
Materiały szkoleniowe

Szkolenia prowadzone są przez kompetentną i doświadczoną kadrę trenerską. Wartością dodaną będzie niewątpliwie wymiana doświadczeń podczas szkoleń pomiędzy Uczestnikami - pracownikami różnych organizacji (benchmarking) jak również w różnym wieku (intermentoring). Dodatkowo dla każdego z uczestnika w wieku 50+ przewidzianych jest 8h sesji coachingowych. Kurs zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu menedżera ds. komercjalizacji innowacji wydanego przez Agencję Rozwoju Innowacji SA. we Wrocławiu.

Więcej informacji pod numerem telefonu 166787026.
 

JPGNULL (63,27KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 08-04-2014 10:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-05-2014 11:57