11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10 A oraz w siedzibie PGM Sp. z o.o. przy ul. M. Kopernika 58 i w budynkach administracji (ADM „Centrum” ul. Słowackiego 12, ADM „Mias

GL-I.7150.4.2014.LS1

GL-I.7150.5.2014.LS1

 

 

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na:

- tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10 A

- tablicy ogłoszeń zarządcy budynku (PGM Sp. z o. o. ul. Kopernika 58) i tablicach ogłoszeń w budynkach administracji (ADM „Centrum” ul. Słowackiego 12, ADM „Miasto” ul. Siemiradzkiego 5, ADM „Zasanie” ul. Grunwaldzka 24)

wywieszone zostały wykazy nr 4 i nr 5, wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej posiadaniu przeznaczonych do najmu.

Umowa najmu zostanie zawarta w drodze aukcji – licytacji, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 r. odpowiednio o godzinie 1000 i 1030 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Rynek 1 – treść ogłoszenia dostępna jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz stronie internetowej www.przemysl.pl.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Ratuszowa 10A, I piętro, pok. nr 104, nr tel. 16 675 20 55 lub 16 675 21 08).

Opublikował:  | Data publikacji: 02-04-2014 18:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-09-2014 12:27