10 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończenie projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu”

W dniu 24 marca 2014 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu Gminy Miejskiej Przemyśl pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II „Infrastruktura techniczna”, Działanie 2.2 „Infrastruktura energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W ramach projektu przeprowadzono prace termomodernizacyjne:
1. Budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy, ul. Borelowskiego 12.
Roboty zakończyły się 24 marca 2014 r.
2. Budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, ul. Dworskiego 25.
Roboty zakończyły się 6 listopada 2013 r.

Zakres prac obejmował:
Szkoła Podstawowa Nr 14
- docieplenie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie stropodachu,
- przebudowę i remont instalacji c.o.,
- remontowe roboty towarzyszące.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
- docieplenie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie fundamentów,
- przebudowę i remont instalacji c.o.,
- remontowe roboty towarzyszące.

Planowane w ramach projektu oszczędności emisji (rok docelowy 2015)
Zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla – 451,86 ton/rok.
SP14

 • dwutlenek siarki SO2 - 1,069 ton/rok
 • tlenki azotu NOx - 0,629 ton/rok
 • pyły – 0,660 ton/rok
 • dwutlenek węgla CO2 - 345,836 ton/rok

CKZiU

 • dwutlenek siarki SO2 – 0,318 ton/rok
 • tlenki azotu NOx – 0,187 ton/rok
 • pyły – 0,197 ton/rok
 • dwutlenek węgla CO2 – 102,968 ton/rok

Podana wartość wynika z audytów energetycznych sporządzonych na potrzeby realizacji projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Wartość projektu: 1 880 384,67 zł
Dofinansowanie: 1 043 150,61 zł


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 01-04-2014 15:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-05-2014 11:51