18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

W Krasiczynie trwa międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja

Już po raz czwarty w dniu 27 marca br. w Krasiczynie spotkali się przedstawiciele: parlamentów polskiego i ukraińskiego, administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, uczelni wyższych, biznesu i organizacji społecznych. Tematem dwudniowej Konferencji jest „Granica polsko – ukraińska: szansa czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego. Współpraca transgraniczna – doświadczenia, wnioski, perspektywy”. Przybyłych na to wydarzenie powitali wspólnie Prezesi Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej panowie Jacek Piechota oraz Oleksandr Shlapak.

W uroczystej inauguracji udział wziął Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Podkreślił, że to wydarzenie w kontekście wydarzeń na Ukrainie jest ważnym i pozytywnym sygnałem dla otoczenia. Podziękował wszystkim za zaangażowanie i codzienną ciężką pracę, dzięki ktorej mozliwe jest budowanie dobrych relacji zarówno w biznesie, jak i w innych sferach życia społecznego. Podkreślił, iż przyszłoroczna V jubileuszowa edycja Konferencji bedzie doskonałą okazją do podsumowania tego co udało się przez ten czas osiągnąć. Na zakończenie życzył udanych i owocnych obrad.

Uczestnicy wydarzenia będą analizować bieżącą sytuację ekonomiczną, a poprzez to wytyczać nowe szlaki rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych w kontekście transgranicznym i bilateralnym. Celem tej pracy jest poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój sieci kontaktów i wzajemnych relacji.

Podczas dyskusji panelowej Prezydent Przemyśla omówił przykłady wykorzystanej szansy miasta przygranicznego w kontekście intensyfikacji ruchu osobowego, wymiany gospodarczej, inwestycji oraz eksportu i importu towarów oraz usług.  Była to doskonała okazja do prezentacji potencjału zarówno gospodarczego, jak i szkolnictwa, zaplecza naukowo-badawczego oraz podejmowanych działań w zakresie utworzenia Międzynarodowego Klastra Zielona Dolina Przemyśl przy współpracy z BNG Sp. z  o.o.

Konferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w regionie transgranicznym, a także świetna okazja do zaprezentowania przez firmy ich dorobku i nawiązania nowych kontaktów handlowych.

Organizatorami wydarzenia są: Polsk-Ukraińska Izba Gospodarcza, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Przemyśla.

JPGW Krasiczynie trwa międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja (fot. R. Porada)

JPGW Krasiczynie trwa międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja (fot. R. Porada)

JPGW Krasiczynie trwa międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja (fot. R. Porada)

JPGW Krasiczynie trwa międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja (fot. R. Porada)

JPGW Krasiczynie trwa międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja (fot. R. Porada)

JPGW Krasiczynie trwa międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja (fot. R. Porada)

JPGW Krasiczynie trwa międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja (fot. R. Porada)

JPGW Krasiczynie trwa międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja (fot. R. Porada)

JPGW Krasiczynie trwa międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja (fot. R. Porada)

JPGW Krasiczynie trwa międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja (fot. R. Porada)

JPGW Krasiczynie trwa międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja (fot. R. Porada)

JPGW Krasiczynie trwa międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja (fot. R. Porada)

Opublikował:  | Data publikacji: 27-03-2014 12:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-05-2014 11:55