4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Miasto Przemyśl laureatem Konkursu „LIDER MAŁOPOLSKI 2013”

Już po raz czternasty Kapituła Konkursowa doceniła Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce. Podczas uroczystej gali w środę 26 marca br. w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim wręczono tytuł „Lider Małopolski 2013”, wyróżniając w ten sposób dziesięciu laureatów za przedsięwzięcia o wymiarze inwestycyjnym, artystycznym i społecznym. Miasto Przemyśl otrzymało w tym roku tytuł Lidera za realizację inwestycji „Rewitalizacja Kompleksu Powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu”. Podczas spotkania Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla podziękował za przyznane wyróżnienie, dodał iż jest to niewątpliwie dodatkowa motywacja do działania. Lidera dedykował wszystkim osobom, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do sukcesu tej inwestycji. Jako, że obiekt ten jest nieodłącznym elementem Twierdzy Przemyśl, prezydent zaprosił uczestników do udziału w uroczystościach związanych ze 100-leciem Walk o Twierdzę Przemyśl. Zaproszenie skierował również do telewidzów podczas wywiadu dla TVP Kraków. Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk niejednokrotnie podkreślał, iż z perspektywy Krakowa i bezpośrednich wizyt w naszym mieście Przemyśl zmienia się doskonale łącząc tradycję z nowoczesnością. Nagrody tegorocznej edycji Lidera wręczyli członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk i wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak. Oprócz współpracy międzyregionalnej Małopolski i Śląska stowarzyszenie nagrodziło również inicjatywy o zasięgu lokalnym. Poza nagrodą dla Przemyśla wręczono je również m.in. firmie Newag S.A., Europejskiemu Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz Teatrowi Nowa Łaźnia w Nowej Hucie.
Towarzysząca temu wydarzeniu konferencja była znakomitą okazją do promowania i zaprezentowania "lokomotyw Małopolski" - najważniejszych inicjatyw, spektakularnych dokonań oraz ważnych gospodarczo i społecznie inwestycji wpływających na dynamiczny rozwój, które dzisiaj dają nadzieję na poprawę koniunktury oraz przykład wszystkim pragnącym dynamicznie rozwijać się i inwestować w Małopolsce.
Zrealizowane zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Kompleksu Powojskowego przy ul. Grodzkiej” pozwoliło przede wszystkim na przywrócenie blasku, uratowanie obiektu i otaczającego go terenu przed degradacją oraz nadać mu nowe funkcje - nieruchomość została przystosowana do prowadzenia Biblioteki Publicznej.
Obecnie trwają przenosiny księgozbiorów Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto budynek będzie pełnił funkcje kulturalne. Cała kubatura budynku została przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Kompleks o dużych walorach architektonicznych położony jest w bardzo atrakcyjnej części miasta i posiada korzystny dostęp komunikacyjny oraz parking wewnętrzny.
Prace przy rewitalizacji rozpoczęły się w 2011 i zakończyły w 2013. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 12 mln zł.

JPGMiasto Przemyśl laureatem Konkursu „LIDER MAŁOPOLSKI 2013”

JPGMiasto Przemyśl laureatem Konkursu „LIDER MAŁOPOLSKI 2013”

JPGMiasto Przemyśl laureatem Konkursu „LIDER MAŁOPOLSKI 2013”

JPGMiasto Przemyśl laureatem Konkursu „LIDER MAŁOPOLSKI 2013”

Opublikował:  | Data publikacji: 27-03-2014 08:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-05-2014 11:51