19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 30 kwietnia 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 30 kwietnia 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 39, nr 33 i nr 890 w obrębie 215 m. Przemyśla, położonej przy ul. Lwowskiej, godz. 8:30,

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 471/2, 472/2 i nr 2920/7 w obrębie 202, położonej przy ul. Wyszyńskiego, godz. 10:30,

- piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 257 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Potokowej, godz. 11:00,

- czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30/2 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Pasteura, godz. 11:30,

- czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30/4 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Pasteura, godz. 12:00,

- czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 487 w obrębie 213 m. Przemyśla, położonej przy ul. Herburtów, godz. 12:30,

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 26-03-2014 14:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-05-2014 09:12