4.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat dotyczący wycinki drzew na wałach fortecznych od Szańca Dynamit do Fortu Browar

W związku licznymi interwencjami dotyczącymi wycinki prowadzonej na terenie wałów fortecznych od Szańca XVII b Dynamit do Szańca XVII Browar i od Szańca Dynamit do Prochowni na Ostrowiu przy ulicy Łętowskiej, informujemy, że wycinka drzew i krzewów była prowadzona przez społecznego opiekuna zabytków dla Szańca Dynamit – Pana Krystiana Rachwała. Prace prowadzono w oparciu o decyzję wydaną przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 maja 2012 r., po uzyskaniu zgody ze strony właściciela terenu, tj. Prezydenta Miasta Przemyśla. Prace zakończono zgodnie z  terminem podanym w decyzji, tj. 28 lutego 2014 r.. Dnia 21 marca 2014 r. dokonano odbioru komisyjnego wykonanej wycinki. W protokole z komisji konserwatorskiej z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków stwierdza się wykonanie robót zgodnie z przytoczoną decyzją. Komisja zaleciła uporządkowanie terenu z gałęzi, głębsze docięcie pozostawionych pniaczków i jednoczesne zastosowanie preparatu niszczącego chwasty, usunięcie pozostałości śmieci.

Jako uzasadnienie przeprowadzonych prac podaje się uczytelnienie zabytkowego założenia fortecznego i udostępnienie dla celów turystycznych. Oczyszczenie terenu z zarośli powinno ograniczyć wysypywanie śmieci i odpadów na obiektach fortecznych, które w dużych ilościach odsłonięto w trakcie wykonywania prac.
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl