5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 20 marca 2014 r. o godz. 1100 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła

Przemyśl, dnia 20 marca 2014 r.

GL-I.7150.3.2014.JS4

Prezydent Miasta Przemyśla

 

informuje, że w dniu 20 marca 2014 r. o godz. 1100 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl  lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcję na oddanie w najem  niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

1)       ul. Ratuszowej 4                               -       najwyższą miesięczną stawkę czyszu zaoferowała: Anna Pasławska,

2)       ul. Serbańska 8                                 -      najwyższą miesięczną stawkę czynszu zaoferował: Tomasz Biedroń,

3)      ul. Kazimierza Wielkiego 26            -      najwyższą miesięczną stawkę czynszu (z wejściem od ul. Franciszkańskiej 25)                                                                                                      zaoferowała: Monika Piechota,

4)      ul. Kopernika 24                                 -       najwyższą miesięczną stawkę czynszu  zaoferował: Waldemar Semeniuk,

5)      ul. Grunwaldzka 21                            -       najwyższą miesięczną stawkę czynszu zaoferowała: Aneta Bijan,

                       

            Wadia wpłacone przez ww. osoby, które wygrały aukcję zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

              Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę odpowiednio:

1)      250,00 (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100) –  ul. Ratuszowa 4,

2)      6 300,00 (słownie złotych:  sześć tysięcy trzysta 00/100) – ul. Serbańska 8,

3)      250,00 zł (słownie złotych:  dwieście pięćdziesiąt 00/100) – ul. Kazimierza Wielkiego 26,

4)      400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100) –  ul. Kopernika 24,

5)      100,00 zł (słownie złotych:  sto 00/100) – ul. Grunwaldzka 21.

Opublikował:  | Data publikacji: 20-03-2014 14:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-07-2014 08:49