9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Łukasińskiego.

I N F O R M A C J A 


        Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Waleria Łukasińskiego, oznaczonej jako działka nr 1817/1 o pow. 0,1061 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta KW Nr PR1P/00053517/3, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
       Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu 30 kwietnia 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 19-03-2014 10:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-05-2014 09:05