-4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

I posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji

Zapraszamy na pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji, która odbędzie się w dniu 25 marca 2014 r. (wtorek), o godz. 13.00 w sali nr 18 (sala narad) Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla I kadencji; wystąpienia gości.

2. Przedstawienie informacji o wynikach wyborów oraz wskazanie najstarszego wiekiem członka Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla (mającego prowadzić obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady).

3. Złożenie ślubowania przez członków Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla.

4. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla.

7. Przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu.

8. Wybór pozostałych członków Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla (trzech Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza).

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl