9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego można składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorców produkujących i sprzedających ciepło.

Dofinansowanie dla firm w konkursie mogą uzyskać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków trwa do 07 kwietnia 2014 roku.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.
Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji/ wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest także modernizacja procesu spalania lub zmiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju. Odnawialnych źródeł energii. Promowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy.

W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN.

Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania:
- projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz
z modernizacją procesu spalania;
- zastosowanie innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Więcej informacji na stronie FunduszeNaFirme.pl w artykule:
Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 14-03-2014 14:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-05-2014 11:51