6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oświadczenie Prezydenta Miasta w sprawie subwencji oświatowej

Pojawiające się w ostatnich dniach komentarze dotyczące subwencji oświatowej, którą otrzymało w tym roku nasze miasto, mogą wprowadzać w błąd osoby zainteresowane tematem.

O rocznych planowanych kwotach części oświatowej subwencji gminnej i powiatowej samorząd Przemyśla został poinformowany przez Ministra Finansów w październiku 2013 roku, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ta planowana, czyli wstępna kwota subwencji oświatowej na rok 2014 przedstawiona przez Ministra to 98 667 966 zł i taka została zawarta w projekcie budżetu Miasta na 2014 rok. Ostateczna wysokość subwencji została nam przekazana w lutym br. i wyniosła 96 476 850 zł. Różnica między planowaną a ostateczną wielkością subwencji wyniosła więc 2 191 116 zł, co oczywiście przyjęliśmy z dużym zaskoczeniem.

Przy konstruowaniu budżetu nie ma bowiem możliwości dowolnego kształtowania, według własnego uznania wysokości subwencji i przewidywania, jak może się ona zmienić pomiędzy etapem planowania, a ostatecznego jej ustalenia. Podstawą zawsze jest planowana kwota przedstawiona przez Ministra Finansów. Tym trudniej zgodzić się ze stawianymi publicznie zarzutami, że Prezydent Miasta „przeszacował budżet miasta” w sferze wpływów z subwencji oświatowej. Jest to nieświadome wprowadzanie w błąd mieszkańców Przemyśla lub zwykła manipulacja faktami.

Oprócz wspomnianej, niższej subwencji oświatowej, zmniejszona została także dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja celowa z budżetu państwa na ten cel dla naszego miasta, po podziale przez Ministra Edukacji Narodowej, wynosi 2 615 255 zł, czyli o 73 675, 00 zł mniej niż wynika to z przepisów ustawy o systemie oświaty.
Sprawą zmniejszonych kwot subwencji i dotacji zajmowała się 12 marca br. Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Przemyślu. Jednym z jej postulatów jest wystąpienie do właściwych ministerstw z wnioskiem o ich zwiększenie.

Prezydent Miasta
Robert Choma

 

Opublikował:  | Data publikacji: 14-03-2014 14:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-12-2014 08:28