10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

WTZ przy ul. Sobótki 23

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddział w Przemyślu

Warsztat Terapii Zajęciowej

 ul. Sobótki 23, 37-700 Przemyśl
tel./fax: 16 670-15-16Warsztat Terapii Zajęciowej przy ulicy Sobótki 23 w Przemyślu swoją działalność rozpoczął od 17.12.2012r. i prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu.

WTZ działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej  (Dz.U. Nr. 63 poz. 587).

Zasady funkcjonowania WTZ oraz sposób finansowania określają również umowy zawarte pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu w dniu  14 grudnia 2012r.  oraz w dniu 04.03.2013r. 

WTZ jest placówką pobytu dziennego czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

W zajęciach warsztatu uczestniczy 45 mieszkańców miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego.

Terapia zajęciowa realizowana jest w następujących formach:

- rehabilitacji społecznej,

- rehabilitacji zawodowej,

- rehabilitacji fizycznej.

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach

5 osobowych w pracowniach terapeutycznych:

- Plastycznej,

- Ogrodniczej,

- Rewalidacyjnej,

- Teatralno-muzycznej,

- Krawieckiej,

- Gospodarstwa domowego,

- Technik multimedialnych i aktywizacji zawodowej,

- Technik różnych,

- Konserwatorsko-remontową.

Rehabilitacja uczestników odbywa się zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji z uwzględnieniem charakteru pracowni do której zostali przydzieleni. Przydziału do poszczególnych pracowni dokonuje się raz na 6 miesięcy z możliwością zmiany pracowni w indywidualnych przypadkach, zgodnie ze wskazaniem psychologa.

JPGNULL (107,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 12-03-2014 14:27
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 06-09-2016 11:17