2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 09 kwietnia 2014 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 44 przy ul. Kołłątaja 6 w Przemyślu, godz. 800

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 09 kwietnia 2014 r. został ogłoszony  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 44 przy ul. Kołłątaja 6 w Przemyślu, godz. 800

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10a oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a, III piętro, pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: , http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 12-03-2014 09:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-06-2014 12:46