11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kurs Trenerski Podkarpackiego Związku Piłki Ręcznej - Kat. B

Związek Piłki Ręcznej w Polsce wspólnie z Wyższą Szkołą Trenerów Sportu ogłasza nabór na kurs trenerów piłki ręcznej umożliwiający ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii B (odpowiednik tytułu trenera II klasy w świetle przepisów obowiązujących do 2013 r.)

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Czas trwania: 10.05.2014 r. - 30.08.2014 r.

Program - 220 godzin

Część ogólna - 58 godzin; część specjalistyczna - 62 godziny: wykłady, 86 godzin – warsztaty/zajęcia praktyczne oraz dodatkowo 10 godzinny kurs kierownika wypoczynku.

część seminaryjna - 14 godzin;

Miejsce zajęć:

00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

Wymagania dla kandydatów:

1. Stopień instruktora piłki ręcznej lub licencja C (ZPRP);

2. Wykształcenie co najmniej średnie.

Opłaty za kurs: 2 500 zł płatne w dwóch ratach.

Kadra wykładowców:

Pracownicy naukowi, trenerzy klasy I i M z doświadczeniem w pracy z kadrami narodowymi.

Szczegółowe informacje i kontakt:

 Sprawy organizacyjne prowadzi Wyższa Szkoła Trenerów Sportu

 http://wststorwar.pl/trener-klasy-b-pilka-reczna.html

e-mail:

tel. (22) 490 44 47

 

Absolwenci kursu otrzymują:

a) zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu trenerskiego w piłce piłki ręcznej,

b) licencję kategorii B Związku Piłki Ręcznej w Polsce, uprawniającą do prowadzenia drużyn II ligi i niższych seniorskich klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2014/2015, zgodnie
z regulaminem wydawania licencji trenerskich w ZPRP,

c) uprawnienia kierownika wypoczynku, niezbędne do samodzielnego prowadzenia obozów i kolonii,

d) absolwenci studiów dyplomowych dodatkowo otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

 

Źródło informacji:

Podkarpacki Związek Piłki Ręcznej

 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-03-2014 08:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-03-2014 08:58