10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2014 r. – decyduje data wpływu do kancelarii. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10A, tel. 16 675-20-46
 

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu i jego Załącznikami Nr 1 i Nr 3.
 

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wzór oferty i sprawozdania oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.

 

DOTWzór sprawozdania (110,00KB)

DOTWzór sprawozdania (110,00KB)

PDFInstrukcja wypełnienia oferty i sprawozdania (164,34KB)

PDFZarządzenie Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014 (342,10KB)

DOTWzór oferty (119,00KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 marca 2014 r. (1,73MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 07-03-2014 15:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2014 12:26