70 rocznica zagłady Huty Pieniackiej

W tym roku przypada 70 rocznica zagłady polskiej miejscowości Huta Pieniacka na Podolu. Uroczystości związane z rocznicą odbyły się 2 marca br. w kościele pw. Św. Trójcy w Przemyślu. Pamięć zamordowanych mieszkańców wsi uczczono modlitwą w trakcie Mszy Świętej, a przy pomniku martyrologii Polaków w Rumnie i Hucie Pieniackiej znajdującym się w murze klasztornym złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. W dalszej części uroczystości uczestnicy w sali parafialnej kościoła mogli zobaczyć film pt. "Skrawek piekła na Podolu" oraz prezentację zdjęć z uroczystości w Hucie Pieniackiej, które odbyły się w 2009 roku. Samorząd Miasta w obchodach reprezentowali Prezydenta Robert Choma wraz z Zastępcą Grzegorzem Hayderem, w spotkaniu wziął udział także Starosta Przemyski Jan Pączek.

Organizatorami obchodów byli: Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów, Przemyskie Rodziny Kresowe oraz Klub Inteligencji Katolickiej.

JPGUroczystości w koście pw.Św. Trójcy (1,68MB)

JPGUroczystości w koście pw.Św. Trójcy (1,94MB)

JPGUroczystości w koście pw.Św. Trójcy (2,30MB)

JPGNULL (1,75MB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 06-03-2014 15:04 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 14-05-2014 11:52

Na skróty