9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II

W skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji wchodzą:

1.    Przedstawiciele Rady Miejskiej w Przemyślu:
1)    Pani Lucyna Podhalicz – radna Rady Miejskiej w Przemyślu;
2)    Pan Daniel Dryniak – radny Rady Miejskiej w Przemyślu;
3)    Pani Ewa Sawicka – radna Rady Miejskiej w Przemyślu;
4)    Pan Ryszard Kulej – radny Rady Miejskiej w Przemyślu.

2.    Przedstawiciele Prezydenta Miasta Przemyśla:
1)    Pani Danuta Wiech – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu;
2)    Pan Zbigniew Rużycki – Wydział Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury;
3)    Pani Barbara Łapka – Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury;
4)    Pan Robert Gawlik – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

3.    Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1)    Pani Helena Warda – Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku;
2)    Pani Agata Pilawa – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Przemyślu;
3)    Pani Krystyna Makara – Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;
4)    Pani Jadwiga Duda – Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu;
5)    Pan Gerard Szczygieł – Stowarzyszenie „Metalowych Serc”;
6)    Pani Agata Grochoła – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu;
7)    Pan Marian Hnatyk – Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu;
8)    Pan Stanisław Jakiel – Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka;
9)    Pani Bożena Łaba – Stowarzyszenie „Winnice Doliny Sanu”;
10)  Pani Ewa Skrzyszowska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przemyślu;
11)  Pan Piotr Sęk – Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE”;
12)  Pan Leszek Melsztyński – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Dr. M. Orłowicza;
13)  Pan Kamil Niklewicz – Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS;
14)  Pan Janusz Szmidt – Przemyska Kongregacja Kupiecka;
15)  Ks. Artur Janiec – Caritas Archidiecezji Przemyskiej;
16)  Pani Renata Fronc - Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 06-03-2014 14:52
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 06-11-2015 13:51