-11.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie MKUA o reklamach na terenie Przemyśla

Architekci, urbaniści, konserwatorzy i pracownicy Urzędu Miasta na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zorganizowanej w Wydziale Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków w dniu 19 lutego 2014 r. dyskutowali n/t projektowania i realizacji reklam na terenie miasta Przemyśla. Omówione zostały zasady realizacji reklam zgodnie z obowiązującymi przepisami i propozycje docelowego wizerunku miasta, z umieszczaniem informacji lub reklamy bez niszczenia jego wartości historycznej.

Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla zaprosił projektantów i wykonawców reklam do podjęcia inicjatyw i współpracy przy ograniczeniu przypadkowych lokalizacji i samowoli związanych z umieszczaniem reklam. Zwrócił uwagę, że działania związane z uporządkowaniem przestrzeni z reklam rozpoczęto od obiektów miejskich. Uczestnicy posiedzenia podkreślili konieczność dalszych dyskusji i organizacji spotkań z inwestorami i właścicielami budynków.

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl