13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie MKUA o reklamach na terenie Przemyśla

Architekci, urbaniści, konserwatorzy i pracownicy Urzędu Miasta na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zorganizowanej w Wydziale Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków w dniu 19 lutego 2014 r. dyskutowali n/t projektowania i realizacji reklam na terenie miasta Przemyśla. Omówione zostały zasady realizacji reklam zgodnie z obowiązującymi przepisami i propozycje docelowego wizerunku miasta, z umieszczaniem informacji lub reklamy bez niszczenia jego wartości historycznej.

Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla zaprosił projektantów i wykonawców reklam do podjęcia inicjatyw i współpracy przy ograniczeniu przypadkowych lokalizacji i samowoli związanych z umieszczaniem reklam. Zwrócił uwagę, że działania związane z uporządkowaniem przestrzeni z reklam rozpoczęto od obiektów miejskich. Uczestnicy posiedzenia podkreślili konieczność dalszych dyskusji i organizacji spotkań z inwestorami i właścicielami budynków.

JPGNULL (1,43MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 06-03-2014 13:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-05-2014 11:52