2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja z realizacji programu w 2013r.

Rok 2013 był drugim rokiem realizacji uchwały Nr 275/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2011 w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla.

Na koniec roku 2013 ważnych było 1542 kart, w tym:
- 548 – kart rodziców/opiekunów,
- 994 – kart dzieci. 

Ogółem osoby uprawnione skorzystały z różnych form ulg:
w roku 2012 - 2.286 razy w tym:
- dzieci – 1.394,
- rodzice/opiekunowie - 892.

w roku 2013 - 17.767 razy w tym:
- dzieci - 11.963,
- rodzice/opiekunowie - 5.804.

Na realizację Programu z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl wydatkowano:
w roku 2012 - 25 648,25 zł,
w roku 2013 – 85 556,50 zł.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl