9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla” - UWAGA!!! NABÓR WNIOSKÓW PRZEDŁUŻONY DO DNIA 8 KWIETNIA!

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że z dniem 5 marca 2014 r.
rozpoczyna się nabór chętnych do uczestnictwa w realizacji projektu pn.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla”

Ankiety uczestnictwa udostępnione zostaną potencjalnym zainteresowanym w:
- Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1,
- Wydziale Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10a,
- Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Łukasińskiego 7,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Leszczyńskiego 3,

do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


Wypełnione i podpisane ankiety należy składać w
Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
Rynek 1, 37-700 Przemyśl,

termin składania wniosków został przedłużony do dnia 8 kwietnia!!!

inną zmianą w Regulaminie jest dopuszczenie do projektu osób zameldowanych w Przemyślu na pobyt czasowy na co najmniej 6 m-cy przed datą złożenia wniosku


Szczegółowe warunki prowadzenia naboru określone zostały w Regulaminie Konkursu
oraz informacji zawartej w treści ankiet – dokumenty dostępne na stronie www.przemysl.pl

 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Załączniki:

1. Deklaracja

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Oświadczenie o dochodach

4. Opinia placówki oświatowej

5. Zaświadczenie MOPS_1

6. Zaświadczenie MOPS_2

7. REGULAMIN

Opublikował:  | Data publikacji: 04-03-2014 15:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-05-2014 11:51