Rozpoczynamy prace związane z powołaniem Rady Seniorów

W imieniu Pana Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla zapraszam przedstawicieli grup seniorów oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów do udziału w pracach zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Przemyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.  

Organizatorzy zaplanowali trzy spotkania, w trakcie których zostanie
przedstawiona wstępna analiza sytuacji seniorów w mieście oraz omówiona ogólna koncepcja działania Rady.

Głównym celem Rady Seniorów będzie reprezentowanie interesów i potrzeb starszych mieszkańców miasta oraz formułowanie opinii i stanowisk dotyczących m.in. planów rozwoju.


Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia w terminie do 4 marca br. z podaniem imienia i nazwiska, danych do kontaktu oraz adresu e-mailowego.
Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej na adres: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl lub
w wersji papierowej: Urząd Miejski w Przemyślu, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Rynek 1, z dopiskiem „Rada Seniorów”.

 

Zapraszamy do udziału.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-02-2014 13:47 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 25-11-2014 12:26

Na skróty