16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że wywieszone zostały wykazy nr 1, nr 2, nr 3 wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej posiadaniu przeznaczonych do najmu.

GL-I.7150.1.2014.LS1

GL-I.7150.2.2014.LS1

GL-I.7150.3.2014.JS4

 

 

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na:

- tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10 A,

- tablicy ogłoszeń zarządcy budynku (PGM Sp. z o. o. ul. Kopernika 58) i tablicach ogłoszeń w budynkach administracji (ADM „Centrum” ul. Słowackiego 12, ADM „Miasto”, ul. Siemiradzkiego 5, ADM „Zasanie” ul. Grunwaldzka 24),

wywieszone zostały wykazy nr 1, nr 2, nr 3 wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej posiadaniu przeznaczonych do najmu.

Umowa najmu zostanie zawarta w drodze aukcji – licytacji, która odbędzie się w dniu 20 marca  2014 r. odpowiednio o godzinie 1000, 1030 i 1100 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Rynek 1 – treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.przemysl.pl.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Ratuszowa 10A, I piętro, pok. nr 104, nr tel. 16 675 20 55 lub 16 675 21 08).

 

Opublikował:  | Data publikacji: 20-02-2014 07:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-07-2014 08:49