2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Stefana Czarnieckiego i ul. Kamienny Most

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako działki: nr 389 o pow. 0,0536 ha objęta księgą wieczystą nr PR1P/00053337/7 oraz nr 399 o pow. 0,0080 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00001601/0 obie w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej u zbiegu ul. Stefana Czarnieckiego i ul. Kamienny Most w Przemyślu

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomościna podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 27 marca 2014 r.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl