1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolski konkurs na najlepszy komiks o tematyce uchodźczej

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszy komiks o tematyce uchodźczej.
Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych, w wieku 16-25 lat.
Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2014 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 kwietnia 2014 r.

Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom, prowadzi monitoring przestrzegania standardów praw człowieka, podejmuje interwencje prawne i działalność rzeczniczą oraz realizuje projekty badawcze i edukacyjne. 

Więcej informacji nt. konkursu można znaleźć na stronie www.pomocprawna.org.

Zapraszamy

JPGNULL (142,82KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 12-02-2014 08:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2014 12:26