30 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wręczenie podziękowań członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

W dniu 6 lutego 2014 r., podczas sesji Rady Miejskiej, odbyło się wręczenie podziękowań  za współpracę z Samorządem Miasta Przemyśla w latach 2012-2013 ustępującym członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji. Okolicznościowe upominki, jako wyraz uznania za zaangażowanie i wkład pracy, wręczyli Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Bartmiński i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.
Słowa podziękowania za bardzo dobrą współpracę złożyła Pani Jadwiga Duda - przewodnicząca Rady, kierując je do obecnych na sali przedstawicieli władz miasta, jak również do osób reprezentujących organizacje pozarządowe. 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana Zarządzeniem Nr 2/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 stycznia 2012 r., natomiast tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Rady został określonych Uchwałą Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. Kadencja Rady trwa 2 lata. W skład Rady wchodzi 28 osób, w tym 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 4 przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu oraz 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta.
Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta; opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje
pozarządowe.

Obecnie trwa nabór członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji na lata 2014-2015.


Więcej informacji nt. Rady można znaleźć TUTAJ

JPGWręczenie podziękowań ustępującym członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

JPGWyrazy podziękowania za współpracę złożyła Pani Jadwiga Duda - przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

JPGWręczenie podziękowań ustępującym członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

JPGWręczenie podziękowań ustępującym członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

JPGWręczenie podziękowań ustępującym członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

JPGWręczenie podziękowań ustępującym członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

JPGWręczenie podziękowań ustępującym członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

JPGWręczenie podziękowań ustępującym członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

JPGWręczenie podziękowań ustępującym członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

Opublikował:  | Data publikacji: 11-02-2014 10:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43