2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 5 marca 2014 r. (środa) zostały ogłoszone przetargi

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje,

że na dzień 5 marca 2014 r. (środa) zostały ogłoszone przetargi

 

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku  przy ul. Pelczara 12, godz. 9:00,

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U w budynku  przy ul. Przecznica Wałowa 4a, godz. 12:00,

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2U w budynku  przy ul. Przecznica Wałowa 4a, godz. 12:30,

 

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10A oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: gl@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-02-2014 12:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-04-2014 10:07