8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mies

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 2 w budynku przy ulicy Osińskich 5, nr 1 w budynku przy ulicy Słowackiego 78B, nr 11 i nr 5 w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 44, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 923/6 w obrębie nr 207, nr 1569 i nr 1572/4 – stanowiącej podwórko obie w obrębie nr 207, nr 686 i nr 687 – stanowiącej podwórko w obrębie nr 207 m. Przemyśla.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 21.03.2014r.

Opublikował:  | Data publikacji: 10-02-2014 12:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-06-2014 12:57