20 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o uruchomieniu „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami II”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że została uruchomiona kolejna edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II”.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte w ramach:

 1. obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – realizuje samorząd wojewódzki,
 2. obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – realizuje samorząd powiatowy
 3. obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizuje samorząd powiatowy
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych - realizuje samorząd powiatowy
 5. obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – realizuje oddział terenowy PFRON
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - realizuje samorząd powiatowy
 7. obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizuje samorząd powiatowy.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w:

 1.  PFRON Oddział Podkarpacki w Rzeszowie ul. Rejtana 10 tel. (17) 28 39 300

lub

 1. Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a tel. (16) 678 48 86  - w przypadku  podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 2. Wydziale Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przemyślu              ul. Ratuszowa 10A tel.(016) 675 20 52  - w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla.

Ustala się termin na składanie wniosków:

 1. do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a pokój nr 2 (parter)  do dnia 15 kwietnia 2014r,
 2. do Wydziału Funduszy Europejskich  i Strategii  Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul.Ratuszowa 10a pokój nr 108 (I piętro) do dnia 15 kwietnia 2014r.

 

Wysokość dofinansowania oraz intensywność pomocy w poszczególnych obszarach i powiatach określone zostały w uchwale Zarządu PFRON nr 96/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.

Na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl znajdują się obowiązujące uchwały tj.:

 • Uchwała Zarządu PFRON nr 88/2012 z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie Procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”;
 • Uchwała nr 9/2013 Zarządu PFRON z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
 • Uchwała nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 roku, oraz wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 roku.
Opublikował:  | Data publikacji: 10-02-2014 08:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-05-2014 11:44