22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 12 marca 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 12 marca 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi i rokowania:

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 132/15 wraz z udziałem 1/16 niewydzielonych części działek: nr 132/2, nr 132/14i nr 133/5 wszystkie w obrębie 201 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wysockiego, godz. 9:00,

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 133/6 i działka nr 135/2 wraz z udziałem 1/16 niewydzielonych części działek:nr 132/2, nr 132/14 i nr 133/5 wszystkie w obrębie 201 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wysockiego, godz. 9:30,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30/2 wraz z udziałem 1/3 niewydzielonych części działki nr 30/1 obie w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Pasteura, godz. 10:00,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30/4 wraz z udziałem 1/3 niewydzielonych części działki nr 30/1 obie w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Pasteura, godz. 10:30,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 236/1 w obrębie 212 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bakończyckiej 9, godz. 11:00,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 487 w obrębie 213  m. Przemyśla, położonej przy ul. Herburtów, godz. 11:30,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 257 w obrębie 210  m. Przemyśla, położonej przy ul. Potokowej, godz. 12:00.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiegow Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-02-2014 10:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-04-2014 10:07