7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

INFORMACJA


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej jako działki: nr 471/2 o powierzchni 0,0217 ha, nr 472/2 o powierzchni 0,0125 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00038896/2 oraz nr 2920/7 o powierzchni 0,0532 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2 wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia  20 marca 2014 r.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 05-02-2014 13:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-04-2014 10:05