5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przy ul. Lwowskiej.

I N F O R M A C J A 

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,  położonej w obrębie 215 m. Przemyśla przy ul. Lwowskiej, oznaczonej jako działka nr 39 o pow. 0,0122 ha, objęta KW Nr PR1P/00060318/0, działka nr 33 o pow. 0,0125 ha i działka nr 890 o pow. 0,0507 ha, objęte KW Nr PR1P/00059770/6, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

            Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 18 marca 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 04-02-2014 10:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-04-2014 10:05