9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 05 marca 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 05 marca 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 22/2 i działka nr 23/2 w obrębie 206 m. Przemyśla, położonej przy ul. Rosłońskiego, godz. 9:30,

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 432/8, nr 432/12, nr 441 i nr 445/2 w obrębie 206 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sanockiej, godz. 10:00,

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2907/8 wraz z udziałem 1/10 niewydzielonych części działki nr 2907/5, obie w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. B. Chrobrego, godz. 10:30,

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2910 wraz z udziałem 1/15 niewydzielonych części działek: nr 2907/11, nr 2907/9 i nr 1377  wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. B. Chrobrego, godz. 11:00,

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2911 wraz z udziałem 1/15 niewydzielonych części działek: nr 2907/11, nr 2907/9 i nr 1377  wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. B. Chrobrego, godz. 11:30,

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl
 

Opublikował:  | Data publikacji: 31-01-2014 10:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:33