Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl l

 INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 7 w budynku przy ul. Basztowej 10, nr 37 w budynku przy ul. Hoffmanowej 9 oraz nr 7 i nr 19 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 44, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 921 obręb nr 207, nr 1278 i nr 1275 obie w obrębie nr 205 oraz nr 686 i nr 687 – podwórko obie w obrębie nr 205.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 13 marca 2014 r.

Opublikował(a):  Data publikacji: 30-01-2014 08:29 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 16-06-2014 12:57

Na skróty