2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprostowanie do informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

S P R O S T O W A N I E


W informacji Prezydenta Miasta Przemyśla dotyczącej wywieszenia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych, błędnie podano numery działek:

                               „ 5. działka nr 2915/26 o powierzchni 0,0669 ha,
                                 6. działka nr 2915/28 o powierzchni 0,0680 ha,
                                 7. działka nr 2915/32 o powierzchni 0,0655 ha. „

Prawidłowa numeracja działek winna być:

                                „ 5. działka nr 2916/26 o powierzchni 0,0669 ha,
                                  6. działka nr 2916/28 o powierzchni 0,0680 ha,
                                  7. działka nr 2916/32 o powierzchni 0,0655 ha. „

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl