Nagrody, certyfikaty i wyróżnienia otrzymane w 2014 roku

Prezydent

 • Robert Choma został wyróżniony Tytułem „Lider Sportowej Polski 2014”  za szczególne zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
   
 • Robert Choma został odznaczony najwyższym odznaczeniem państwowym Republiki Austrii „Odznaką honorową za Zasługi dla Republiki Austrii”.
   
 • Wyróżnienie w kategorii WSPÓŁPRACA przez CARITAS POLSKA za wytrwałe wspieranie dzieł Caritas w Polsce podczas dwunastej Gala Dobroczynności UBI CARITAS 2014 w dniu 4 października 2014 roku.
   
 • Tytuł "Najlepszy Włodarz" w Rankingu Perły Samorządu 2014 Nowoczesna Gmina | Nowoczesne Miasto - Dziennika "Gazeta Prawna" za wprowadzanie w urzędzie innowacyjnych rozwiązań a także za aktywny kontakt z mieszkańcami.
 • Honorowy Brylantowy Klucz dla Roberta Chomy, Prezydenta Miasta Przemyśla m.in. za umiejętne wykorzystanie środków unijnych na inwestycje budowlane i modernizacyjne w mieście.
 • Tytuł Najlepszy Prezydent w Wojewodztwie Podkarpackim w latach 2010-2014 wręczony w ramach XIV edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

Miasto

 • Miasto Przemyśl wyróżnione tytułem "SPORTOWA GMINA 2014" jest ono przyznawane samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie, które nie poprzestają na budowie niezbędnych obiektów, ale starają się zapewnić swoim mieszkańcom
  jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną.
 • Miasto Przemyśl zostało uhonorowane „Medalem Króla Kazimierza Wielkiego” – za szczególne osiągnięcia związane krzewieniem wiekopomnego dorobku króla Kazimierza Wielkiego. Medal odebrał Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla podczas VIII edycji Święta Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, dnia 22 czerwca 2014 roku.
 • Miasto Przemyśl otrzymało tytuł "Lider Małopolski 2013" za realizację inwestycji „Rewitalizacja Kompleksu Powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu”. 
 • Miasto Przemyśl uplasowało się na trzecim miejscu w Polsce, w rankingu oświatowym Dwutygodnika "Wspólnota" w kategorii miast na prawach powiatu. Oto wyniki tego rankingu.
Opublikował(a):  Data publikacji: 27-01-2014 19:43 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 05-03-2015 07:35

Na skróty